Servisiranje skija i borda

Na potpuno novim ski mašina najvećeg svjetskog proizvođača Wintersteiger  a.g  Austria, i novom tehnologijom te uz upotrebu orginalnih repromaterijala istog proizvođača.   Uz sve ovo i izuzetno profesionalne i iskusne servisere garantujemo najviši kvalitet rada,   Da bi uživali i sigurno skijali trebate imate kvalitetno servisirane i pripremljene skije.   Skije se redovno trebaju servisirati, koji nivo servisa će se raditi to će se na licu mjesta dogovoriti sa serviserima. Skijašima koji skijaju jako mnogo, i agresivno po zaleđenim plohama sugestija da trebaju češće  oštriti kantne da bi bili sigurni u vožnji.

Proces servisiranja skija / borda

  1. PRIPREMA SKIJA-BORDA ZA SERVIS

Čišćenje  bazne podloge, kantni i gornjeg dijela skija – bord-a TE uklanjanje sa njih svih ostataka i nečistoća.

 Zatim detaljno analiza oštećenja i procjena vrste servisa.

 

  1. PUNJENJE BAZE SKIJA –BORDA

Pripremanje svih oštećenja i ogrebotina nastalih tokom vožnje na neuređenim ili zaleđenim stazama kako bi se kofiks bolje sjedinio sa bazom.

Zatim, punjenje tih oštećenja i ogrebotina kofiksom sa mašinom BASEMAN kao posebnim specijalnim alatom za taj proces.

 

  1. BRUŠENJE BAZE SKIJE-BORDA

Sa posebnim alatima se prvo ručno uklanja višak nanesenog kofiksa te ravnanje bazne podloge.

Nakon toga se skija-bord provlači na mašinu SIGMA ECO najnovije generacije na proces brušenjem te se postiže potpuno ravna i glatka podloga skije.

 

  1. OŠTRENJE KANTNI

Uklanjanje svih tragova korozije sa kantni te ako je potrebno i moguće  ravnanje istih, ovaj dio se radi kada je kantna odvojena od baze. Proces oštrenja se također radi na mašini SIGMA ECO po ranije određenom uglu na koji ćemo oštriti kantene (standard 88-89 stepeni, ) finaliziranje ovoga procesa bitno je jer omogućuje stabilniju kontrolu i upravljivost skija te ugodniju vožnju. Ovaj proces predstavlja najzahtjevniji dio servisiranja. Serviseri trebaju poznavati skije, od skijaša dobiti prave info o načinu skijanja da mogu što kvalitetnije uraditi ovaj proces. Na kraju posebni alat se provlači preko kantni da se skinu ostaci nakon mašinskog oštrenja.

 

  1. FINALNO BRUŠENJE

Nakon naoštrenih kantni ide završno provlačenje skija-borda na mašinu SIGMA ECO te se dodatno provjerava da je baza skije potpuno ravna i spremna.

 

  1. NANOŠENJE VOSKA I POLIRANJE SKIJA-BORDA

Sljedeća faza je nanošenje orginalnog ski voska i poliranje baze skija na posebnoj mašini koja daje izuzetne performanse skijama-bordu i pruža najbolju zaštitu bazne podloge.

 

  1. SKIDANJE RUBOVA KANTNI

Poslednji korak je skidanje posebnim alatom viška voska sa kantni nakon poliranja, kako bi skija bila idealna odmah na prvoj žici.

 

  1. PROVJERA VEZOVA

Pregled i provjera ispravnosti vezova,  kako bi i taj segment zadovoljio sigurnost i udobnost u vožnji.