Nakon što odaberete željeni proizvod, pri tome vodeći računa da precizno definišete vaše tražene zahtjeve koraci za kupovinu su slijedeći.

  1. Izvršiti registraciju profila na našoj oficijelnoj stranici,
  2. Nakon uspješne registracije izvršiti logiranje na istoj,
  3. Željeni proizvod ubaciti u „košarica“,
  4. Poslije željene kupovine bit će te u najkraćem roku kontaktirani od strane uposlenika naše kompanije,