Dostavu svih naših proizvoda vršimo putem svih ovlaštenih i certificiranih kompanija brze pošte, kao što su, Fedex, A2B Express, 24 VIP, DHL... Za kupljene proizvode čija je ukupna cijena veća od 400,00KM će biti besplatno isporučeno od strane naše kompanije do 30km udaljenosti od naše lokacije.

Rok isporuke je tri radna dana, od dana potvrde o plaćanju, a najduže osam radnih dana za područje Bosne i Hercegovine, odnosno najduže deset radnih dana za područje izvan BiH.

U slučaju odbijanja preuzimanja proizvoda bez valjanog razloga, prodavac ima pravo zahtijevati nadoknadu svih nastalih troškova.