Gradačačka 29/5, 
71000 Sarajevo, BiH
+387 33 97 94 11
info@bicikla.ba